NAZIV AKTIVNOSTI

Kolektivna naložba v nakup kmetijske mehanizacije je namenjena izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave.

POVZETEK

Kmetiji sta na javnem razpisu kandidirali v kolektivni naložbi  v nakup kmetijske mehanizacije:

trosilnik gnojil, tandem prikolica, predsetvenik težji, kombinirani, obračalni plug, stroj za mehansko redčenje cvetov, traktorski pršilnik  vlečeni 1 000 L, traktorski pršilnik 500 L nošeni, mulčer elisni, sadjarska samovozna ploščad, pnevmatske škarje, prikolica za obiranje sadja in traktor standardni ozkokolotečni. 

Kolektivna naložba je bila nujna, zaradi tehnoloških izboljšav v proizvodnji in racionalnejše rabe kmetijskih strojev.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Trosilnik se bo uporabljal za raztros mineralnih kot tudi organskih eko gnojil.

Tandem prikolica bo namenjena opravljanju najrazličnejših prevozov, prevozov boks palet za sadje, prevozom pridelkov poljščin z njiv.

Predsetvenik se bo uporabljal na njivah za predsetveno obdelavo, kot tudi pri obnovi nasadov za pripravo zemljišča.

Obračalni plug se bo uporabljal na njivah za oranje, kot tudi pri obnovi nasadov za pripravo zemljišča.

Stroj za mehansko redčenje cvetov se bo uporabljal v letu, ko bo prevelik cvetni nastavek.

Traktorska pršilnika se bosta uporabljala za škropljenje med sezono. Nošeni pršilnik se bo uporabljal v času neugodnih vremenskih razmer oz. v ekoloških nasadih.

Mulčer se bo uporabljal v nasadih, kjer se ne uporablja herbicid za odstranjevanje plevelov pod drevesi.

Sadjarska samovozna ploščad se bo uporabljala v nasadih jablan v času obiranja, spenjanja in razpenjanja mrež, rezi, redčenje plodičev in pri montaži novih mrež.

Pnevmatske škarje se bodo uporabljale v času zimske rezi, rez v cvet, junijske rezi oz. po potrebi.

Prikolica za obiranje sadja se bo uporabljala v času obiranja jabolk, po potrebi pa tudi za redčenje, rez in spenjanje mrež.

Traktor standardni ozkokolotečni se bo uporabljal v za dela v sadovnjakih (mulčenje, redčenje, škropljenje) in tudi na njivah (brananje, česanje, prevozi…).

CILJI:

  • posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
  • zagotovitev kvalitetnejše obdelave sadovnjakov in njiv;
  • natančno delo novih strojev in s tem zmanjševanje stroškov proizvodnje;
  • zagotoviti kvalitetnejšo oskrbo sadovnjakov in njiv.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • povečanje kvalitete tržne proizvodnje zaradi sodobnejših strojev;
  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanja obsega ročnega dela in zaradi uporabe strojev na dveh kmetijah;
  • zmanjšala se bo poraba energije pri pridelavi jabolk in poljščin.